Blesky za posledních 12 hodin nad ČR

Blesky Brno

Jednotlivé snímky

13:50, 13:40, 13:30, 13:20, 13:10, 13:00, 12:50, 12:40, 12:30, 12:20, 12:10, 12:00, 11:50, 11:40, 11:30, 11:20, 11:10, 11:00, 10:50, 10:40, 10:30, 10:20, 10:10, 10:00, 09:50, 09:40, 09:30, 09:20, 09:10, 09:00, 08:50, 08:40, 08:30, 08:20, 08:10, 08:00, 07:50, 07:40, 07:30, 07:20, 07:10, 07:00, 06:50, 06:40, 06:30, 06:20, 06:10, 06:00, 05:50, 05:40, 05:30, 05:20, 05:10, 05:00, 04:50, 04:40, 04:30, 04:20, 04:10, 04:00, 03:50, 03:40, 03:30, 03:20, 03:10, 03:00, 02:50, 02:40, 02:30, 02:20, 02:10, 02:00, 01:50,

Čas měření

Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (GMT). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času příčíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Legenda

Každý obrázek animace zachycuje blesky za posledních 90 minut. Nejstarším bleskům odpovídá nejtmavší barevný odstín, nejnovějším nejsvětlejší. Z tvaru značek lze vyčíst, zda šlo o výboj typu CC (mrak-mrak) nebo CG (mrak-země). U blesků typu CG je rozlišena tvarem značky i jejich polarita. Blesky typu CC mají tedy značku |, blesky typu CG s kladnou polaritou značku +, se zápornou –.

Číslo uvedené vedle barvy na barevné stupnici udává stáří blesku v minutách od času udaného v záhlaví obrázku.

Central European Lightning Detection Network

Data pro zobrazování blesků jsou čerpána z detekčních senzorů provozovaných Středoevropskou sítí pro detekci a lokalizaci bleskových výbojů (CELDN).

Zdroj: Oddělení radarových měření ČHMÚ